Home » Valse vrienden

Valse Engelse vrienden

Alhoewel het Nederlands en het Engels allebei van oorsprong een Germaanse taal zijn, zijn er in de loop der tijd verschillen ontstaan in grammatica en woordbetekenis. Let bij het schrijven of spreken in het Engels vooral op voor valse Engelse vrienden oftewel ‘false friends’. Dit zijn woorden die wij letterlijk vertalen, maar die in het Engels een geheel andere betekenis hebben. Bijvoorbeeld: ‘eventueel’ betekent in het Nederlands dat iets misschien gebeuren gaat, terwijl ‘eventually’ in het Engels uiteindelijk betekent. Het gaat dus daadwerkelijk gebeuren, alleen is nog niet duidelijk wanneer. Een aanzienlijk verschil in betekenis dus.

Meer valse Engelse vrienden

Nederlands – Engels                                                                                Engels – Nederlands

actueel = current, topical                                                                           actually = werkelijk, wezenlijk

brief = letter                                                                                                  brief = kort

chef = chief, boss                                                                                        chef = chef-kok

direct = immediately                                                                                   directly =  rechtstreeks

fabriek = factory                                                                                           fabric = stof, textiel

globaal = rough, broad                                                                               global = mondiaal, over de hele wereld

massief = solid                                                                                             massive = erg groot en zwaar

controleren = to check, audit                                                                     control = over iets/iemand macht hebben

slim = smart                                                                                                  slim = slank

kopie = photocopy                                                                                       copy = exemplaar

Spreekwoorden en gezegdes

We vertalen niet alleen woorden letterlijk, maar ook spreekwoorden en gezegdes. Deze zijn echter vaak figuurlijk bedoeld en onbekend in het Engels. Dit kan voor hilarische uitspraken zorgen:

We should not throw away the baby with the bath water’.
‘You can walk over the heads’
‘He did not eat any cheese of it’
‘You are walking too hard from staple’
‘I do not want to fall with the door in house’