Home » Hoe werkt het?

HOE WERKT HET?


Hieronder vindt u een overzicht van meest voorkomende vragen en de bijbehorende antwoorden. Staat u vraag er niet tussen, twijfel dan niet om contact met vdMolen Vertalingen op te nemen. 

Wanneer kan ik mijn offerte verwachten? 
vdMolen Vertalingen streeft ernaar om zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur een offerte naar u toe te sturen. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, krijgt u hierover uiteraard bericht. Offertes kunt u aanvragen met behulp van het contactformulier, of mailen naar erwinpvdmolen@gmail.com.
 
Wat kost mijn vertaling en hoe wordt dit berekend? 
Erwin van der Molen weet als geen ander dat elke tekst geheel anders is dan de vorige, daarom hanteert hij op maat gemaakte tarieven. Hij vertaalt reguliere/niet-beëdigde teksten vanaf € 0,07 per woord, maar afhankelijk van de moeilijkheidsgraad, urgentie en andere factoren, kan van dit tarief worden afgeweken. Voor een beëdigde vertaling hanteert vdMolen Vertalingen een tarief van vanaf € 0,12 per woord. Het tarief voor spoedvertalingen is +25% van de totaalprijs. Het minimum tarief per opdracht is € 45,-. 
 
Als u vdMolen Vertalingen het document in een Word-bestand levert, dan wordt de optie “woorden tellen” toegepast om de hoeveelheid woorden te berekenen. Dit wordt dan vermenigvuldigd met het bepaalde woordtarief, waarover geen BTW wordt verrekend. Dit vormt dan het uiteindelijke totaalbedrag.

Wat is de levertijd van mijn vertaling? 
Dit hangt volledig af van de lengte en moeilijkheidsgraad van de tekst. Een juridische tekst neemt vaak meer tijd in beslag dan een algemene tekst. Uiteraard streeft vdMolen Vertalingen ernaar om uw vertaling zo spoedig mogelijk te leveren. Op een "normale" werkdag kan een vertaler rond de 2000 woorden vertalen. Wanneer de een offerte wordt opgemaakt, bericht vdMolen Vertalingen u ook over de verwachte levertijd van de vertaling.

Hoe verloopt het gehele vertaalproces? 
Als u eenmaal akkoord gaat met de offerte, stuurt u vdMolen Vertalingen per mail het document. Graag ontvangt Erwin van der Molen het document in .doc formaat. Het formaat .pdf mag ook, maar dit kan invloed hebben op de levertijd, aangezien dit iets meer tijd en moeite kan kosten. Daarna gaat vdMolen Vertalingen aan de slag met het document in kwestie. Al u dit wenst en standaard in het geval van grote documenten, houdt vdMolen Vertalingen u op de hoogte van de vooruitgang van de vertaling. Als de vertaling eenmaal klaar is, krijgt u deze via mail toegestuurd. De factuur, inclusief de betalingsvoorwaarden en relevante gegevens, moet vooraf worden voldaan.

Hoe verloopt de betaling? 
U krijgt de factuur vooraf toegestuurd. In deze factuur staan de betalingsvoorwaarden vermeld, zoals rekeningnummer en uiterlijke betalingsdatum. Vervolgens hoeft u enkel de betaling over te maken op het vermelde rekeningnummer vóór de aangegeven uiterlijke datum.

Wat is een beëdigde vertaling?
Een beëdigde vertaling is een vertaling die gemaakt en gewaarmerkt is door een vertaler die voor een bepaalde talencombinatie door een rechtbank hiertoe bevoegd is. De vertaling wordt onlosmakelijk aan het origineel (of gewaarmerkte kopie van het origineel) gehecht, tezamen met een beëdigde verklaring waarin de vertaler verklaart dat deze vertaling naar eer en geweten, goed, correct en volledig is vertaald. Dit setje documenten mag niet losgemaakt worden, aangezien de vertaling dan niet langer rechtsgeldig is. Ook voorziet de vertaler elke pagina van de vertaling met een handtekening en stempel.
 
Sinds 1 januari 2009 geldt de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). Dit houdt in dat beëdigde vertalingen alleen verzorgd mogen worden door vertalers die in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) zijn opgenomen.

Voor welke documenten is een beëdigde vertaling nodig?
Elke document mag beëdigd vertaald worden, maar een aantal soorten documenten moet beëdigd vertaald worden. Zo is het vrijwel altijd nodig om documenten als aktes en documenten van de burgerlijke stand beëdigd te laten vertalen. Ook diploma’s, cijferlijsten, getuigschriften, vonnissen en alle stukken die als bewijsmateriaal dienen worden doorgaans beëdigd vertaald.

Hoe verloopt het vertaalproces bij een beëdigde vertaling?
U stuurt vdMolen Vertalingen het originele document, of een gewaarmerkte kopie (vraag hierom bij de desbetreffende instantie), per post op. U mag ook het originele document inscannen en per mail opsturen. Een beëdigde vertaling hoort zo veel mogelijk op het originele document te lijken. De vertaling moet dus controleerbaar zijn. Zo moet de opmaak (zo goed als) hetzelfde zijn en moeten onderdelen die niet vertaald kunnen worden, zoals een stempel of handtekening, weergegeven worden als [stempel] of [handtekening].
De vertaling wordt op elke pagina voorzien van stempel en handtekening van de vertaler. Nadat de vertaling is gemaakt, wordt deze onlosmakelijk gehecht aan een verklaring van de vertaler (waarin hij/zij verklaart deze goed en volledig te hebben vertaald) en originele document(en). Deze mogen niet losgemaakt worden, aangezien de vertaling dan niet langer rechtsgeldig is. Dit setje wordt vervolgens via aangetekende verzending naar u opgestuurd.

Wat is de levertijd van een beëdigde vertaling?
De levertijd van een beëdigde vertaling is doorgaans langer dan de levertijd van een “normale” vertaling. Dit komt omdat het per post moet gebeuren (hoewel het tijd kan schelen indien u in de mogelijkheid verkeerd de documenten in te scannen) en omdat de opmaak zoveel mogelijk moet overeenkomen met het origineel. Een beëdigd document met hetzelfde aantal woorden als een “normale” vertaling kan dus wel één tot twee werkdagen langer duren, afhankelijk van de complexiteit van (de opmaak van) de documenten. Uiteraard ontvangt u bij de offerte een schatting van de levertijd.

Wat houdt een starttarief in en waarom wordt dit gehanteerd? 
Een starttarief is het minimum bedrag voor een vertaling. Dit starttarief is € 45,- in totaal. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat een tekst van 200 woorden à € 0,10 niet € 20,- zal kosten, maar € 45,- in totaal. Het starttarief wordt gehanteerd om te compenseren dat het opstellen van de offerte/factuur en contact eromheen meer tijd in beslag neemt dan het vertalen zelf. Ervaring leert echter dat er vrij weinig teksten van minder dan 300 woorden worden geleverd.